Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2011

gloomymisfit
18:11
4724 ae6c
Reposted frombluedeath bluedeath
gloomymisfit
18:11
4730 58e5

pamiętam, kiedy wzięłam

pierwszą tabletkę.

Miała żółty kolor i po chwili

zachciało mi się spać. odpłynęłam

teraz jedna czy dziesięć

- nie robi różnicy.

utulają mnie

psychotyczne noce

w przedsionku schizofrenii.

Reposted frompsychosis psychosis
gloomymisfit
18:08
4800 02f5
Reposted frommaja95 maja95
gloomymisfit
18:05
4816 e94e
Reposted fromwhy-so-serious why-so-serious
gloomymisfit
18:04
4834 9959 500
Reposted fromPicki91 Picki91
gloomymisfit
17:56
Reposted fromchristhulhu christhulhu
gloomymisfit
17:55
Nie chce mi się z tobą gadać.
Reposted frommaakowiec maakowiec
gloomymisfit
17:54
Dziwne, ale straciłam chęć do komunikowania się z innymi ludźmi. 
gloomymisfit
17:35
4418 7443
Schowam się przed światem.
Reposted fromshizuku shizuku
gloomymisfit
17:33
Is pro-ana still alive? I haven't been paying much attention.
Reposted fromtaw taw
gloomymisfit
17:30

October 06 2011

gloomymisfit
15:42
Jak to jest, że ludzie, w których życiu chcemy coś znaczyć, przechodzą obok, wymykają się, odchodzą?
— Barbara Rosiek "Byłam schizofreniczką"
Reposted frommikey mikey
gloomymisfit
15:41
5891 36cb 500
Reposted fromxmonroex xmonroex
gloomymisfit
15:40
5959 bc2c
Reposted fromkasiazua kasiazua
gloomymisfit
15:38
Jest czwarta w nocy. Piszę przez chwilę
to co mi się we łbie ułożyło
Chciałbym, chociaż za oknem wiatr dmucha
Zanucić Ci prosto do ucha...
— Kult "lewe lewe loff"
Reposted fromdalmacija dalmacija
gloomymisfit
15:25
6118 eda5
Reposted fromcaraseen caraseen
gloomymisfit
15:23
6307 abfd
Reposted fromcaraseen caraseen
gloomymisfit
15:22
6401 cd32 500
Reposted fromqucykowa qucykowa
gloomymisfit
15:20
6492 ec63
my favorite pastime :3
Reposted fromwillyoudrawme willyoudrawme
gloomymisfit
15:18
6575 53d9
Reposted fromuun uun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl